WAŻNE DATY

WAŻNE DATY

Rejestracja on-line  od 2.11.2017
Bardzo wczesna rejestracja  2.11.2017-28.02.2018
Wczesna rejestracja  1.03.2018-1.06.2018
Rejestracja  2.06.2018-9.09.2018
Zgłaszanie streszczeń  2.01.2018-15.07.2018
Pierwszy komunikat  11.2017
Drugi komunikat – wstępny program  01.2018
Trzeci komunikat – program  06.2018
Regulamin dla Uczestników kongresu