Contact

Congress Organisation

Poznan International Fair

Congress secretariat:

ul. Glogowska 14
60-734 Poznan, Poland
tel.: + 48 693 025 348
e-mail: euroson2018@mtp.pl

Sponsors:
Joanna Sauer-Własny
tel.: +48 691 033 075
e-mail: joanna.sauer-wlasny@mtp.pl

Accommodation:
Joanna Roś
tel.: +48 609 678 321
e-mail: joanna.ros@wtcpoznan.pl

Scientific Organiser

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
Poland

tel.: +48 58 349 28 80
e-mail: sekretariat.ptu@gmail.com