PROGRAM

Środa - 05.09.2018
8:00-18:00 Montaż stoisk
10:00-18:00 Wycieczka "Początki Poznania"(wymagana dodatkowa rejestracja)
16:00-18:00 Wycieczka "Historyczny Poznań"(wymagana dodatkowa rejestracja)
Czwartek - 06.09.2018
8:00-16:00 Montaż stoisk
8:00-21:00 Rejestracja
10:00 Wycieczki (wymagana dodatkowa rejestracja)
Okrągły stół:
10:00-11:00 Edukacja studentów
11:00-12:00 HHD US
12:00-14:00 Elastografia
14:30-16:30 Medycyna rodzinna 1
  Medycyna rodzinna 2
Warsztaty:
10:00-16:00 Sytuacje kryzysowe
  Choroby naczyniowe
  Choroby brzucha
  Pediatria
  Sesja lunchowa
  Klatka piersiowa
  Kardiologia
  POCUS sesja dla studentów
  Elastografia
  CEUS pediatria
  "Wykrywanie nowotworów stercza przy wykorzystaniu fuzji MRI z USG" (PL)
17:00 Ceremonia otwarcia
19:00-21:00 Bankiet
Piątek - 07.09.2018
9:00-11:00 Ultrasonografia w diabetologii
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:30 Ultrasonografia w endokrynologii 1
15:00-17:00 Ultrasonografia w endokrynologii 2
9:00-11:00 Klatka piersiowa 1
11:30-13:30 Klatka piersiowa 2 (PL)
15:00-17:00 Tarczyca (PL)
9:00-11:00 Kardiologia
11:30-13:30 Neonatologia 1
13:30-15:00 Sesja lunchowa
15:00-17:00 Neonatologia 2
9:00-11:00 Ultrasonografia w pediatrii 1
11:30-13:30 Ultrasonografia w pediatrii 2
15:00-17:00 Ultrasonografia w pediatrii 3
9:00-11:00 ESR/EFSUMB
11:30-13:30 Nowości w neurosonologii
15:00-17:00 Prezentacje ustne 1
9:00-11:00 Tętniaki aorty brzusznej
11:30-13:30 Ultrasonograficzne badanie żył kończyn dolnych
15:00-17:00 Ultrasonograficzne badanie tetnicy szyjnej
9:00-11:00 Badanie układu moczowo-płciowego 1
11:30-13:30 Badanie układu moczowo-płciowego 2
15:00-17:00 Badanie układu moczowo-płciowego 3
9:00-11:00 Klatka piersiowa 1
11:30-13:30 Klatka piersiowa 2
15:00-17:00 Klatka piersiowa 3
19:00 Grill nad jeziorem Malta
Sobota - 08.09.2018
9:00-11:00 Nagłe przypadki
11:30-13:30 EDUSON.PL
15:00-17:00 Journal of Ultrasonography - spotkanie z wydawcą
9:00-11:00 Ultrasonografia ogólnie i szczegółowo 1
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:30 Ultrasonografia ogólnie i szczegółowo 2
15:00-17:00 Ultrasonografia ogólnie i szczegółowo 3
9:00-11:00 EFSUMB spotkanie z Chinami
11:30-13:30 Młodzi badacze
13:30-15:00 Sesja lunchowa
15:00-17:00 Prezentacje ustne 2
9:00-11:00 Klatka piersiowa 1 (PL)
11:30-13:30 Klatka piersiowa 2 (PL)
15:00-17:00 Klatka piersiowa 3 (PL)
9:00-11:00 Nagłe przypadki w ultrasonografii układu mieśniowo-szkieletowego
11:30-13:30 MSK 1
15:00-17:00 MSK 2
9:00-11:00 Pediatria 4
11:30-13:30 Pediatria 5 CEUS
15:00-17:00 Pediatria 6 (PL)
9:00-11:00 CEUS 1
11:30-13:30 CEUS 2
15:00-17:00 CEUS 3
9:00-11:00 Prof. Nowicki/Historia ultrasonografii
11:30-13:30 Gastroenterologia 1
15:00-17:00 Sesja studencka 1
17:30 Ceremonia zamkniecia kongresu EUROSON 2018
19:00 Wycieczka "Trasa piwna"
Niedziela - 9.09.2018
9:00-11:00 Pediatria 7 (PL)
11:00-11:30 Przerwa kawowa
11:30-13:30 Pediatria 8 (PL)
9:00-11:00 Gastroenterologia 2 (PL)
11:30-13:30 Gastroenterologia 3 (PL)
9:00-11:00 Neonatologia 3(PL)
11:30-13:30 Neonatologia 4 (PL)
13:30-15:00 Sesja lunchowa
9:00-11:00 Sesja studencka 2 (PL)
11:30-13:30 Medycyna estetyczna (PL)
9:00-11:00 Diagnostyka prenatalna (PL)
11:30-13:30 Neuroobrazowanie (PL)
9:00-11:00 Ginekologia 1
11:30-13:30 Ginekologia 2 (PL)
9:00-11:00 Prezentacje ustne 2 (PL)
11:30-13:30 Prezentacje ustne 3 (PL)
9:00-11:00 Poznań Uniwersytet Medyczny (PL)
11:30-13:30 Sesja studencka 2
15:30 Ceremonia zamknięcia XIV Kongresu PTU
14:00-24:00 Demontaż stoisk
15:00 Wycieczki (koniecnza dodatkowa rejestracja)

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER DIAMENTOWY

PARTNER ZŁOTY

WYSTAWCY

PATRONAT MEDIALNY